Privacy Policy

Chính Sách Bảo Mật

Trang web Game lậu Việt hóa cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Dưới đây là một số thông tin về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân:

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký tài khoản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thông qua việc sử dụng cookies và công cụ theo dõi.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu. Thông tin cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin cập nhật về trang web và hoạt động của chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin của bạn không bị truy cập trái phép hoặc rò rỉ.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin trong trường hợp tuân theo yêu cầu pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@gamelauviet.com.